RUIKEN,PROEVEN EN WEETJES BIJ ARCHEOLOGIE

Zondag 20 november waren ruim 15 bewoners uit de wijk, ondanks het stormachtige weer, te gast bij Archeologie Delft. Stadsarcheoloog Steven Jongma heeft van alles verteld over vondsten uit de wijk.